La comunità romena di Viterbo si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza da casa.
Informazioni utili per i romeni che vivono a Viterbo e per tutti i viterbesi e gli stranieri della Provincia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e sentirsi partecipi alla vita della città.

Bun gasit pe site!

Benvenuto!

sabato 9 febbraio 2008

Întâlnire la Roma între UNAR şi CNCD

Data: 2008-02-08
AMBASADA ROMÂNIEI ÎN ITALIA
COMUNICAT DE PRESĂ
VIZITÃ DE SCHIMB DE EXPERIENŢÃ ITALIA-ROMÂNIA: ÎNTÂLNIRE ÎNTRE ORGANISMELE PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE UNAR ŞI CNCD

La data de 6 februarie 2008, a avut loc la Roma întâlnirea dintre reprezentanţii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminãrii din România şi cei ai Departamentului pentru Drepturi şi Egalitatea de Şanse şi Oficiul Naţional Antidiscriminare Rasială din Italia, în vederea abordării unor aspecte de interes privind lupta împotriva discriminãrii rasiale şi etnice faţã de comunitatea româneascã prezentã în Peninsulă.
Reuniunea a fost prezidată, din partea română, de către doamna Corina Comşa, Secretar de Stat şi Vicepreşedinte al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării din România, alături de domnul Gheorghe Ioniţă, Secretar de Stat, iar din partea italiană de către doamna Silvia della Monica, şeful Departamentului pentru Drepturi şi Egalitate de Şanse.
Întâlnirea de lucru la nivel bilateral în domeniul discriminării rasiale şi etnice se înscrie într-un cadru mai amplu al colaborării bilaterale dintre cele două state, iniţiate prin vizitele recente ale Primului Ministru al României, Călin Popescu Tăriceanu şi Ministrului de Interne român, Cristian David, care au avut ca scop consolidarea colaborãrii dintre forţele de ordine din cele douã state pentru combaterea criminalităţii, extinderea reţelelor consulare româneşti în această ţară şi favorizarea integrării comunităţii româneşti din Italia.
O importanţã particularã o are şi recenta declaraţie comunã, semnatã la data de 20 decembrie 2007, de cãtre Ministrul Solidaritãţii Sociale şi Ministrul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse din România, Paul Păcuraru. Prin semnarea acordului, cei doi Miniştri, şi-au asumat responsabilitatea de a iniţia o cooperare între Italia şi România în ceea ce priveşte lupta împotriva sãrãciei şi marginalizãrii sociale a cetãţenilor români, inclusiv cetãţenii romi, prevãzând o serie de mãsuri în scopul materializãrii acestei colaborãri bilaterale.
De asemenea, reuniunea de la Roma a oferit prilejul celor două instituţii de a-şi prezenta structura organizatorică şi modalitatea de funcţionare, precum şi stabilirea liniilor directoare de colaborare viitoare între cele două organisme.
Părţile au convenit asupra necesităţii unei strânse colaborări la nivelul birourilor anti-discriminare şi a celor pentru egalitate de şanse, dar şi la nivel european, în vederea eliminării percepţiilor şi stereotipurilor formate în ultima perioadă împotriva comunităţii româneşti din Italia. Totodată, a fost evidenţiată importanţa asociaţiilor româneşti din Italia în semnalarea cazurilor de discriminare împotriva cetăţenilor români din Peninsulă şi stabilirea unei colaborări permanente între acestea şi cele două instituţii italiene de profil.
Sursa: Ambasada Romaniei in Italia

Nessun commento:

Posta un commento