La comunità romena di Viterbo si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza da casa.
Informazioni utili per i romeni che vivono a Viterbo e per tutti i viterbesi e gli stranieri della Provincia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e sentirsi partecipi alla vita della città.

Bun gasit pe site!

Benvenuto!

sabato 22 dicembre 2007

Semnarea Cartei Drepturilor Fundamentale


Drepturile fundamentale
14-12-2007
Carta Drepturilor Fundamentale
In cadrul unei ceremonii oficiale, preşedintele Parlamentului European, Hans-Gert Pöttering, preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso şi preşedintele în exerciţiu al Consiliului Uniunii, José Sócrates, au semnat, miercuri, la Strasbourg, Carta Drepturilor Fundamentale.
Prevederile Cartei
Carta Europeană pentru Drepturile Fundamentale stabileşte, într-un singur text, o serie de drepturi civile, politice, economice, sociale pe care le au cetăţenii Europeni şi toate persoanele cu rezidenţă pe teritoriul Uniunii Europene - drepturi definite ca valori comune ale Uniunii.
Obiectivul Cartei constă în asigurarea unei vizibilităţi sporite a acestor principii, în vederea consolidării protecţiei drepturilor fundamentale, după schimbările din societate, progresele sociale şi evoluţiile ştiinţifice.
Previziunile Cartei se aplică instituţiilor, agenţiilor Europene şi Statelor Membre doar când aplică legea comunitară. Carta nu stabileşte prerogative noi pentru Uniune. Dacă Tratatul de la Lisabona va fi ratificat de toate Statele Membre, Curtea Europeană de Justiţie va fi instituţia care se va asigura de respectarea prevederilor Cartei, în întreaga Uniune.
Drepturile cetăţenilor Europeni
Demnitate: demnitatea umană, dreptul la viaţă, dreptul la integritate, interzicerea torturii şi a tratamentelor degradante sau inumane, interzicerea sclaviei şi a muncii forţate;
Libertate: dreptul la libertate şi securitate, respectarea vieţii private şi de familie, protecţia datelor personale, dreptul la căsătorie şi la formarea unei familii, libertatea de gândire, de exprimare, de apartenenţă religioasă, dreptul la informare, libertatea de asociere, libertatea artelor şi a ştiinţelor, dreptul la educaţie, libertatea de a alege o ocupaţie şi de a munci, libertatea de a începe o afacere, dreptul la proprietate, dreptul la azil, protecţie în caz de expulzare sau extrădare;
Egalitate: egalitate în faţa legii, nediscriminare, egalitate culturală, religioasă şi lingvistică, diversitate, egalitate între bărbaţi şi femei, drepturile copiilor, drepturile persoanelor în vârstă, integrarea persoanelor cu disabilităţi.
Solidaritate: drepturile lucrătorilor la informare şi consultare, dreptul la acţiuni colective, dreptul la acces la serviciile de plasare, protecţie în caz de demitere nejustificată, condiţii corecte de muncă, interzicerea folosirii copiilor pe piaţa muncii, protecţia tinerilor la locul de muncă şi în viaţa profesională şi de familie, securitate şi asistenţă socială, protecţia consumatorilor, protecţia mediului înconjurător, acces la servicii de sănătate şi interes general.
Drepturile Cetăţenilor: dreptul la vot şi la participarea în alegerile pentru Parlamentul European, în alegerile municipale, dreptul la o bună administraţie, la acces la documente, la Mediatorul European, la petiţii, libertatea de mişcare şi de rezidenţă, protecţie consulară şi diplomatică;
Justiţie: dreptul la un proces corect, la prezumţia de nevinovăţie, dreptul la apărare, dreptul la legalitate şi proporţionalitate în dosarele penale, dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori pentru aceeaşi crimă.
Toate acestea sunt stabilite în baza drepturilor şi a libertăţilor fundamentale deja recunoscute de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, de Carta Socială a Consiliului Europei, de Carta Comunitară pentru Drepturile Sociale Fundamentale ale Lucrătorilor şi de alte convenţii internaţionale, în care Uniunea Europeană sau Statele sale Membre sunt părţi.
Proclamarea Cartei a avut loc cu o zi înaintea semnării, în capitala Portugaliei, a noului Tratat European, de şefii de stat şi de guvern ai Uniunii. Ceremonia a fost însă întreruptă de câteva ori de o minoritate de Deputaţi Europeni aşezaţi pe ultimele rânduri din hemiciclul din Strasbourg, care au scandat "referendum". Minoritatea însă a fost înfrântă însă de aplauzele majorităţii Deputaţilor Europeni.
Intervenţii pe marginea comportamentului deputaţilor minoritari
Francis Wurtz a condamnat ferm acţiunea minorităţii. El a spus că "grupul său este în favoarea unui referendum, dar că acest lucru nu are nimic de-a face cu atitudinea minorităţii care a strigat în incinta Parlamentului". Graham Watson a cerut oficial ca în viitor, cei cu astfel de comportamente să fie daţi afară din Parlament. "Aceşti Deputaţi au adus, astăzi, atitudinea de huliganism de pe stadioane în Parlamentul European". Cohn Bendit a declarat că Parlamentul a fost şocat de atitudinea minorităţii, dar a cerut "să nu se dramatizeze situaţia". "Dacă au fost 50 de idioţi în Parlament care au strigat, au fost 700 oameni cu raţiune". Bonde a declarat că nu este anti-democrat şi că "provine dintr-o tradiţie diferită". "Tot ceea ce am făcut a fost să port un tricou pe care scria Referendum".
Sursa: Parlamentul european

Nessun commento:

Posta un commento