La comunità romena di Viterbo si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza da casa.
Informazioni utili per i romeni che vivono a Viterbo e per tutti i viterbesi e gli stranieri della Provincia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e sentirsi partecipi alla vita della città.

Bun gasit pe site!

Benvenuto!

venerdì 25 aprile 2008

Calificările tale, recunoscute peste tot în UE


De la Dublin la Helsinki, diplomele liceale şi universitare vă vor fi recunoscute imediat, datorită instituirii noului cadru european al calificărilor.
Cadrul european al calificărilor (CEC) va facilita compararea calificărilor dobândite în diferitele sisteme educaţionale ale ţărilor Uniunii Europene – pentru fiecare diplomă obţinută într-o ţară va exista una echivalentă în celelalte. Ce îşi propune această măsură? Să faciliteze deplasarea cetăţenilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă într-o altă ţară şi să încurajeze învăţarea de-a lungul vieţii .
„De mult prea multe ori, cetăţenii europeni se confruntă cu diverse obstacole atunci când se deplasează dintr-o ţară într-alta pentru a studia sau pentru a desfăşura o activitate profesională”, a declarat Ján Figel', comisarul pentru educaţie şi formare , salutând noua măsură.
CEC pune accent atât pe cunoştinţe, cât şi pe modul în care acestea pot fi folosite şi reglementează educaţia pentru adulţi, formarea profesională şi învăţământul universitar. Multe state membre au reacţionat deja elaborând propriile cadre naţionale de calificări. În prezent, ţările Uniunii Europene sunt încurajate ca, până în anul 2010, să stabilească o corespondenţă între sistemele naţionale de calificări şi cadrul european. Obiectivul este ca, până în 2012, toate noile calificări acordate de instituţiile din învăţământul postliceal european să includă o referinţă la unul din nivelurile de calificare CEC.
Informaţii suplimentare privind cadrul european al calificărilor
Învăţare de-a lungul vieţii - programele UE
Portalul mobilităţii europene pentru căutarea unui loc de muncă
Sursa: Comisia Europeana

Nessun commento:

Posta un commento