La comunità romena di Viterbo si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza da casa.
Informazioni utili per i romeni che vivono a Viterbo e per tutti i viterbesi e gli stranieri della Provincia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e sentirsi partecipi alla vita della città.

Bun gasit pe site!

Benvenuto!

domenica 26 agosto 2007

Proiect pilot pt predarea limbii romane in Italia

Proiect pilot Spania/Italia Informaţii utile ANUNŢ FOARTE IMPORTANT

Întrucât numărul candidaţilor declaraţi admişi în urma evaluării dosarelor la concursul de selecţie a personalului implicat în Proiectul pilot privind predarea cursurilor de limbă, cultură şi civilizaţie românească în şcolile din Spania şi Italia este foarte mare, comisia de selecţie a stabilit ca interviul cadrelor didactice care au depus dosarele în România să se desfăşoare în zilele de 24 şi 25 august 2007, la sediul MECT, conform planificării anexate.

Notă:În situaţia în care unul dintre candidaţii planificaţi pentru data de 24 august 2007 nu se poate prezenta, acesta are posibilitatea susţinerii interviului în data de 25 august 2007.Fiecare candidat va fi prezent la locul de desfăşurare a interviului (sediul MECT din Str. G-ral Berthelot nr. 28-30, sector 1, Bucureşti, etaj 1, sala nr. 43), cu cel puţin o oră înainte de ora la care este programat, se va legitima cu un act de identitate şi va prezenta bonul cu numărul de înregistrare al dosarului.Cadrele didactice care au depus dosarele de candidatură în Spania sau Italia se vor prezenta la interviuri după următorul program:27 & 28 august 2007: Ambasada României din Madrid (Avenida de Alfonso XIII nr. 157, Madrid 28016) - planificarea în ordine alfabetică este disponibilă aici (27 august), respectiv aici (28 august).30 august 2007: Consulatul României din Barcelona (C/SAN JUAN DE LA SALLE 35 BIS, 08022) - planificarea în ordine alfabetică este disponibilă aici.3 septembrie 2007: Ambasada României la Roma, Via Nicolo Tartaglia 36 (Parioli), 00197 - planificarea în ordine alfabetică este disponibilă aici.5 septembrie 2007: Consulatul României din Milano, Via Gignese 2, 20148 - planificarea în ordine alfabetică este disponibilă aici.

INFORMAŢII REZULTATE SELECŢIE
1. Rezultatele concursului de selecţie pentru Spania se vor afişa pe site-ul MECT, http://www.edu.ro/, şi la locul desfăşurării interviului, în data de 30.08.2007, ora 20:00.Candidaţii declaraţi admişi sunt convocaţi la sediul Ambasadei României din Madrid, Avenida de Alfonso XIII nr.157, Madrid 28016, în data de 01.09.2007, ora 17:00 când va avea loc repartiţia.2. Rezultatele concursului de selecţie pentru Italia se vor afişa pe site-ul MECT, http://www.edu.ro/, şi la locul desfăşurării interviului, ora 13:00, în data de 03.09.2007.Candidaţii declaraţi admişi sunt convocaţi la sediul Ambasadei României din Roma, Via Nicolo Tartaglia 36 (Parioli), 00197 Roma, în data de 03.09.2007, ora 17:00, când va avea loc repartiţia.3. Rezultatele finale pentru zona Milano, Italia, se vor afişa pe site-ul MECT, http://www.edu.ro/, şi la locul desfăşurării interviului, în data de 05.09.2007, ora 13:00.Candidaţii declaraţi admişi sunt convocaţi la sediul Consulatului din Milano, Via Gignese, 2, 20148 Milano, în data de 05.09.2007, ora 17:00 când va avea loc repartiţia.ALTE INFORMAŢII UTILEMetodologia privind selecţia, încadrarea şi evaluarea personalului implicat în proiectul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursurilor de limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi şcolare din Spania şi Italia poate fi accesată aici.C A L E N D A R U L selecţiei personalului didactic implicat în proiectul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursurilor de limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi şcolare din Spania şi Italia, începând cu anul şcolar 2007 - 2008 poate fi accesat aici.În concordanţă cu acordul autorităţilor educaţionale spaniole şi italiene, proiectul va fi implementat începând din anul şcolar 2007/2008 în şcoli pilot din cele două ţări.Curricula pentru cursul opţional de limbă, cultură şi civilizaţie românească a fost aprobată prin Ordinul Ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1303/13.06.2007 şi prevede predarea noţiunilor de bază de limbă română, istorie şi geografie a României în 2 ore de curs/săptămână.

(Fonte: Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului)