La comunità romena di Viterbo si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza da casa.
Informazioni utili per i romeni che vivono a Viterbo e per tutti i viterbesi e gli stranieri della Provincia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e sentirsi partecipi alla vita della città.

Bun gasit pe site!

Benvenuto!

giovedì 23 luglio 2009

Proiectul Uniunii Universitatilor Clujene la Viterbo

Poarta spre cunoastere
In intentia de a-si deschide portile si a facilita integrarea pe piata muncii a romanilor din strainatate si posibilitatea ca acestia sa isi continue sau sa-si perfectioneze studiile, Uniunea Universitatilor Clujene a lansat un proiect ambitios de deschidere a unei filiale in cadrul Centrului Universitar si Cultural Roman din Viterbo.

Uniunea Universitattilor Clujene (UUC):
Universitatea “Babes Bolyai” (UBB)
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV)
Universitatea Tehnica (UTCN)
Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu (UMF)
Universitatea de Arta si Design
Academia de Muzica “Gheorghe Dima”

Specializàri (Licente, masterate, specializari, formare continua, lifelong learning)

Stiinte Economice
Drept
Istorie
Stiinte Politice
Psihologia si Stiinta Educatiei
Litere
Studii Europene
Sociologie si Asistenta Sociala
Business
Teologie
- - -
Agricultura
Inginerie Economica in agricultura
Biologie
Montanologie
Tehnica prelucrarii produselor agricole
Horticultura
Zootehnie
- - -
Muzica
Pedagogie muzicala
Interpretare (instrumente, canto)
Formare continua
Curs de igiena si terapie vocala
Initiere in arta spectacolului muzical
Psicopedagogie scolara

Sesiune de admitere: 13 - 31 iulie, 7 – 19 septembrie 2009

Taxe: studentii la invatamantul la distanta vor sustine aceleasi taxe ca si cei din Romania (intre 500 - 750 euro pe an in functie de specializarea aleasa). Se vor furniza materialele didactice necesare studiului.

Diplome: diplomele sant recunoscute de catre Ministerul Educatiei.

Contact: Cluj Napoca – Romania - Conf. Dr. Daniel DEZMIREAN +40.726.383991ddezmirean@usamvcluj.ro
Viterbo – Italia – Ec. Anca VANEA +39.348.3208924
avanea@usamvcluj.ro
site: www.usamvcluj.ro

Calendar admitere
Admiterea în anul universitar 2009/2010 la ciclul de licenţă la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca se desfăşoară în două sesiuni, prima sesiune fiind în luna iulie iar a doua în luna septembrie.
• Sesiunea de admitere 13-31 iulie 2009:
o înscrierea candidaţilor la concurs se va desfăşura în perioada 13-23 iulie 2009;
o afişarea rezultatelor şi depunerea eventualelor contestaţii în ziua de 24 iulie 2009,
o afişarea rezultatelor finale în ziua de 25 iulie 2009;
o încheierea Contractelor de studiu se va face în perioada 27–31 iulie 2009.
• Sesiunea de admitere 7-19 septembrie 2009:
o înscrierea candidaţilor la concurs se va desfăşura în perioada 7-12 septembrie 2009;
o afişarea rezultatelor şi depunerea eventualelor contestaţii în ziua de 12 septembrie 2009,
o afişarea rezultatelor finale în ziua de 14 septembrie;
o încheierea Contractelor de studiu se va face în perioada 14 -19 septembrie 2009.
Criterii de selecţie la admitere
• 80% media anilor din liceu
• 20% media examenului de bacalaureat
Acte necesare înscrierii
• diploma de bacalaureat şi foaie matricolă
• certificat de naştere, în copie legalizată;
• adeverinţă medicală tip
• trei fotografii tip buletin de identitate;
• adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire a unei facultăţi, în original, sau copie legalizată pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare

Link-uri utile: www.usamvcluj.ro – news – admitere
www.ubbcluj.ro
www.amgd.ro

Nessun commento:

Posta un commento